برو به محتوای اصلی

سامان احدی
سامان احدی
۶۰۹
دیپلم تجربی

موسس استارت اپ شکست خورده ی رایچاپ

آیا از سامان احدی سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از سامان احدی بپرس!

رسیدیم به آخرش!