برو به محتوای اصلی

 رضا نجفی
رضا نجفی
۱۵۴

آیا از رضا نجفی سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از رضا نجفی بپرس!

عمران
امتیاز: ۲۰
معماری
امتیاز: ۱۲
هوش
امتیاز: ۶
قرارداد
امتیاز: ۵
مدیریت
امتیاز: ۴