برو به محتوای اصلی

ابراهیم برهانی
ابراهیم برهانی
مدیر فروش و بازاریابی شرکت رایمون

لیسانس و فوق لیسانس مهندسی برق از داشنگاه صنعتی امیرکبیر و علاقه شدید به چالش های فروش و بازاریابی برای شرکت های حوزه IT و سلامت. سابقه مدیریت فروش در چندسال اخیر.

عضو تیم نینیکس طراحی و تولید گجت پایش سلامت نوزاد (www.ninixco.com)

بنیانگذار استارتاپ لویاکس سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان و باشگاه مشتریان