برو به محتوای اصلی

مریم مقدمی
مریم مقدمی
۲۵
مدیریت دانش

دانشجوی دکتری مدیریت دانش دانشگاه تهران هستم