برو به محتوای اصلی

مهدی درویشی
مهدی درویشی
دانشجوی مهندسی نرم افزار / طراح گرافیک / مدرس مهارت های توسعه فردی

مهدی درویشی هستم
یک چند پتانسیلیِ عاشق یادگیری.

شناخت بیشتر من:
Mahdidrv.ir

آیا از مهدی درویشی سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از مهدی درویشی بپرس!

رسیدیم به آخرش!