برو به محتوای اصلی

کامران هاشمی
کامران هاشمی
برنامه نویس

آیا از کامران هاشمی سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از کامران هاشمی بپرس!

سوال
فیزیک
رسیدیم به آخرش!