برو به محتوای اصلی

هادی اسدی
هادی اسدی
۳۹۷
دانشجو

Bern University of Applied Sciences

آیا از هادی اسدی سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از هادی اسدی بپرس!

فیزیولوژی
امتیاز: ۱۳
جواب‌کو
امتیاز: ۱۲
فیزیک
امتیاز: ۱۱
اضطراب
امتیاز: ۹
هوش
امتیاز: ۷
کارشناسی‌ارشد
امتیاز: ۵
اختراع
امتیاز: ۲