برو به محتوای اصلی

حسین کوهساری
حسین کوهساری
۳۶۸
مربی، بنیان‌گذار و شتاب‌دهنده کسب‌وکارهای نوپا

Co-Founder & CEO

at Betia™ Smart Solutions LLC.

Startups and Holdings Accelerator

Customers: 09999981368

SMS: 50002030001368

Website: https://hossein.click

 

 

آیا از حسین کوهساری سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از حسین کوهساری بپرس!

حسین کوهساری ، مربی، بنیان‌گذار و شتاب‌دهنده کسب‌وکارهای نوپا

بهترین Public DNS کدام است؟ با ذکر دلیل لطفاً.

حسین کوهساری ، مربی، بنیان‌گذار و شتاب‌دهنده کسب‌وکارهای نوپا

آیا جواب‌کو دارای اپلیکشن اختصاصی خواهد شد؟

حسین کوهساری ، مربی، بنیان‌گذار و شتاب‌دهنده کسب‌وکارهای نوپا

روش انعقاد قرارداد محرمانگی ایده چگونه است؟

رسیدیم به آخرش!