برو به محتوای اصلی

داود رشادی
داود رشادی
۴۶۷
مهندس عمران

 

آیا از داود رشادی سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از داود رشادی بپرس!

رسیدیم به آخرش!