برو به محتوای اصلی

ابراهیم اسدی
ابراهیم اسدی
لیسانس علوم اجتماعی/معلم بازنشسته

 

آیا از ابراهیم اسدی سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از ابراهیم اسدی بپرس!

رسیدیم به آخرش!