برو به محتوای اصلی

شاعران ایرانی

آیا در مورد شاعران ایرانی سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو درباره شاعران ایرانی بپرس!

ابراهیم اسدی
لیسانس علوم اجتماعی/معلم بازنشسته

عنقا شکار کس نشود دام باز چین / کانجا همیشه باد به دست است دام را۲۷

عنقا شکار کس نشود دامت را برچین. یعنی جانان که در عظمت و شکوه مثال عنقا است و عالی مقام است با فن و صنعت و حیله به کسی التفات نمی‌کند و در این کار همیشه در دستِ دام جز باد چیز دیگری ن... (بیشتر)

ناشناس

معنی این شعر این است:

عنقا شکار کسی نمیشه، دام را جمع کن چون در آنجا چیزی گیرت نمی‌آید.

ناشناس

عنقا به معنی سیمرغ است و در اصطلاح عرفا نیز به معرفت ذات حق تعالی گفته می‌شود. این بیت به این معنا است که کسی نمی‌تواند سیمرغ را شکار کند، پس تو هم دام پهن نکن که به جز باد چیزی بدست نخواهی آورد. معنی کلی آن این است که از تلاش کردن چیزی برای تو حاص... (بیشتر)