برو به محتوای اصلی

شاعر

آیا در مورد شاعر سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو درباره شاعر بپرس!

ابراهیم اسدی
لیسانس علوم اجتماعی/معلم بازنشسته

عنقا شکار کس نشود دام باز چین / کانجا همیشه باد به دست است دام را۲۷

عنقا شکار کس نشود دامت را برچین. یعنی جانان که در عظمت و شکوه مثال عنقا است و عالی مقام است با فن و صنعت و حیله به کسی التفات نمی‌کند و در این کار همیشه در دستِ دام جز باد چیز دیگری ن... (بیشتر)

ناشناس

معنی این شعر این است:

عنقا شکار کسی نمیشه، دام را جمع کن چون در آنجا چیزی گیرت نمی‌آید.