برو به محتوای اصلی

انگلیسی (English)
انگلیسی (English)

پرسیده شده در زبان انگلیسی-۱ جواب