برو به محتوای اصلی

هوش
هوش

آیا در مورد هوش سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو درباره هوش بپرس!

جواب سوال هوش ترازو چیست‌؟

در خانه ترازویی دارم که درست تنظیم نشده است، زیرا وقتی که نادر روی آن می ایستد وزن او را ۱۰ کیلوگرم و زمانی که آرزو روی آن قرار می گیرد وزنش را ۱۴ کیلوگرم نشان می دهد، اما وقتی هر دو باهم روی آن می استند وزن آنها را ۲۲.۵ کیلوگرم نشان می دهد.

نادر و آرزو هر کدام چند کیلوگرم هستند؟

پرسیده شده در هوش-۱ جواب۱ دیدگاه

جواب سوال هوش ۳۱ دونده چیست؟

۳۱ دونده در یک مسابقه شرکت کردند که نقی هم یکی از شرکت کنندگان این مسابقه است. تعداد دونده هایی که بعد از نقی به خط پایان رسیدند چهار برابر تعداد دونده هایی هایی بود که قبل از نقی به خط پایان رسیدند، نقی چندم شد؟

رسیدیم به آخرش!