برو به محتوای اصلی

سلامت
سلامت
تعاریف موضوع:
دسته‌بندی

پرسیده شده در تجربه در زندگی-۱ جواب
پرسیده شده در پزشکی-۱ جواب
پرسیده شده در تغذیه-۲ جواب