برو به محتوای اصلی

روانشناسی
روانشناسی
تعاریف:
دسته‌بندی
۲۶۴ Followers
۴۰۸ Questions
۰ Posts

آیا در مورد روانشناسی سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو درباره روانشناسی بپرس!

مستر مایند
روانشناسی _ اجتماعی

طرحواره نقص و شرم چیست؟ طرحواره نقص یکی از انواع طرحواره درمانی‌ها است. یک باور اصلی است که باعث می‌شود به روش‌های انتقادی، احساس نقص یا شرم درونی کنید. این طرحواره باعث می‌شود که احساس کنید اگر مردم به شما... (بیشتر)

👤 شرکت‌کنندگان برتر