برو به محتوای اصلی

درخواست منبع
درخواست منبع
۲۴ Followers
۲۱ Questions
۰ Posts

آیا در مورد درخواست منبع سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو درباره درخواست منبع بپرس!

خودشناسی مرتبط با خوداندیشی، فکر کردن در مورد خود و انتقاد از خود یا حتی پرسشگری انتقاد و قضاوت از تفکر خود محسوب می‌شود. خودشناسی مهارت اساسی انسان در بررسی فلسفه است.

برای افزایش خودشناسی تمرین هایی وجود داره که... (بیشتر)

ناشناس

لیستی که ارسال میکنم بسته به سناریوی کاریشون یا صرفاً آموزشی هستند و یا دارای موارد تعاملی‌ هستند که شما فصل به فصل و بخش به بخش پیش میرید و آزمون و خطا میکنید.

در سایت‌های خارجی:

https://www.w3schools.com۷۵

http://udemy.com۸۷

http://quora.com۸۷... (بیشتر)

👤 شرکت‌کنندگان برتر