برو به محتوای اصلی
۲ سال پیش پرسیده شده

ساختمان فلزی مقاوم‌تره یا بتونی؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

یوسف هنرمند
مهندس کامپیوتر

 نمی‌توان گفت فلز مقاوم‌تره یا بتن. هردو در کنار هم بهتر می‌توانند عمل کنند.

در کشور‌های اروپایی و قدرتمند با توجه به امواج الکترومغناطیسی سازه‌های خود را میسازند. این موضوع رو زمانی فهمیدند که یک پلی در یکی از ایالت‌های امریکا بر اثر باد نسبتا شدید شروع به تکان خوردن کرد و بعد از چند دقیقه فروریخت.

باد، آب و هوا منطقه و حتی زلزله هم امواج خاص خود را دارند و با توجه به امواج آن منطقه برای مثال فلزی رو انتخاب می‌کنند که امواجش با امواج بیشتر گسیل شده آن منطقه فرق داشته باشد. و این طور هست که برج‌های بلند دنیا در برابر زلزله‌های 9 ریشتر هم مقاوم هستند.

حتی با امواج الکترومغناطیسی در دنیا می‌توانند سرطان را درمان کنند و مولکول‌های سرطان رو به طور کامل نابود کنند.