برو به محتوای اصلی
سوال
ادبیات
حمید رضا
ماه گذشته پرسیده شده

خاراندن درسته یا خواراندن؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

ابراهیم اسدی
فعال گیاهان دارویی

خاراندن درست است.

خاراندن

فرهنگ فارسی معین

(دَ) (مص م.) = خارانیدن : با سرِ ناخن روی پوست بدن (خود یا دیگری) را برای برطرف کردن خارش کشیدن.