برو به محتوای اصلی

چرا جهت حفاظت و مراقبت باید از نگهبانان موسسه‌های تحت نظارت نیروی انتظامی استفاده نمود؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی  برابر ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هدف ارتقاء ظرفیت و توان ناجا در پیشگیری از وقوع جرائم و ارائه خدمات انتظامی، حفاظتی و مراقبتی به مردم با مجوز نیروی انتظامی فعالیت می‌کنند.

این مقام انتظامی منظور از بهره‌گیری از ظرفیت موسسات خدمات حفاظتی  را موارد زیر اعلام کرد:

الف- تقویت امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم با بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های نوین و نیروی مردمی.

ب- جلب مشارکت مردم در برقراری امنیت عمومی.

ج- افزایش احساس امنیت در جامعه با گسترش حضور عوامل انتظامی و بهره‌گیری از متخصصان و صاحب نظران با تجربه نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی.

د- بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در بخشی از امور اجرایی خدمات انتظامی.
هـ- تسهیل و تسریع در ارائه خدمات اداری، انتظامی، حفاظتی و مراقبتی به مردم.