برو به محتوای اصلی
پویا عبدی
مشاور روانشناس
۳ ماه پیش پرسیده شده

سه اصل مهم برای اثرگذاری بیشتر سیستم پاداش‌دهی در فرزندان کدامند؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

پویا عبدی
مشاور روانشناس

نکته اول، تفاهم والدین در تربیت فرزند

برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب در مورد تربیت کودکان بهتر است والدین به یک وجه اشتراک در مورد روش فرزندپروری رسیده باشند. عدم تفاهم والدین در مورد موضوعی و بیان آن در مقابل کودک به نظام تربیتی کودک صدمه می‌زند. در واقع این عدم تفاهم به کودک پیامی متضاد درباره رفتار خوب یا بد می‌رساند. در نتیجه با یک سردرگمی رو به رو می‌شود. والدین باید با یکدیگر همسو بوده و کلام و رفتارشان مکمل یکدیگر باشد تا کودک با تعارض روبه رو نشود.

نکته دوم، تعهد به سیستم پاداش دهی

برای آن که رفتار مثبتی در کودک نهادینه شود والدین باید همیشه به سیستم پاداش‌دهی متعهد باشند. به این معنا که والدین هیچوقت اجازه ندارند سیستمی و رفتاری را که به کودک آموزش داده‌اند را نقض کنند. هیچ گذشتی یا استثنایی نباید قائل شد.

نکته سوم، بیان چرایی به کودک

بیان چرایی و نحوه سیستم پاداش‌دهی به کودک، مهم‌ترین عامل برای موفقیت در یک یسیتم پاداش‌دهی است. کاملا باید به کودک توضیح دهید که جدول ستاره‌ها چیست و طبق چه دستورالعملی اجرا می‌شود. بدون اجازه یا هماهنگی کودک کاری نکنید، اما طبیعتا قاطعیت و تصمیم نهایی با والدین است.

منبع: انواع روش‌های مناسب برای تشویق کودکان۴