برو به محتوای اصلی
سوال
صنم والی زاده
کارشناس ارشد جهانگردی
۸ ماه پیش پرسیده شده

چه مدارکی برای استخدام در آمریکا نیاز داریم؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

یک گزارش تحصیلی رسمی که نشان دهد شما یک درجه پیشرفته را در آمریکا دارید. یا یک مدرک معادل آن یا فوق لیسانس آمریکا (B.A) یا یک مدرک تحصیلی معادل آن به همراه نامه‌ای از کارفرمای فعلی یا سابق خود که حداقل ۵ سال سابقه و تجربه در زمینه لیسانس خود دارید. یا حداقل سه مورد از موارد زیر:

  • شواهدی که نشان دهد شما یک مدرک تحصیلی دیپلم یا گواهینامه یا مشابه آن را دارید یا اینکه یک جایزه برای استعداد خارق‌العاده خود دریافت کردید.
  • شواهدی که نشان دهد شما حداقل ۱۰ سال تجربه کاری در زمینه رشته خود دارید (نامه‌های کارفرمای سابق یا فعلی خود).
  • مجوز یا گواهی‌نامه که نشان دهد تمرین حرفه‌ای کردید.
  • شواهدی که نشان دهد به شما پیشنهاد حقوق بالا دادند.
  • مدارک مبتنی بر عضویت شما در انجمن‌های حرفه‌ای.
  • مدارک به رسمیت شناختن دستآوردهای شما در زمینه صنعت یا زمینه‌های دیگر، این مدارک باید از سمت همکاران خود یا نهادهای دولتی یا سازمان‌های حرفه‌ای و تجاری باشد.
  • اگر هیچ یک از مشاغل بالا شامل شما نشد مدارک همسان‌سازی و ثابت کردن واجد شرایط بودن خود.