برو به محتوای اصلی
ناشناس
۲ سال پیش پرسیده شده

نقطه آغاز فرآیند اجتماعی شدن کودک کدام است؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

پویا عبدی
مشاور روانشناس

روانشناسی کودک آنقدر موضوع مهمی است که والدین بهتر است از ابتدا درباره آن مطالعه داشته باشند و با روانشناس متخصصی در ارتباط مستمر قرار بگیرند. امروزه پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که اساسا تاثیرپذیری کودک از قبل از تولد شروع می‌شود. به این ترتیب که کودک در شکم مادر سطحی از درک و فهم را دارد و می‌تواند تاثیر بگیرد. اما بعد از تولد و خروج از رحم این سطح بسیار گسترده‌تر می‌شود، چرا که ارتباط کودک با محیط خارج از حالت غیرمستقیم در می‌آید. در این زمان کودک علاوه بر تاثیرپذیری، فرصت تاثیرگذاری را نیز به دست می‌آورد و شروع به تعامل با محیط اطراف می‌کند. در این وضعیت هر فعالیتی که خانواده و افراد نسبت به کودک انجام می‌دهند در رشد او تاثیرگذار خواهد بود. 

به عنوان مثال صحبت با کودکی که هنوز زبان باز نکرده است می‌تواند مهارت‌های گفتاری او را توسعه بخشد. این قبیل تعامل‌های کودک با محیط اطراف با مرور زمان شامل جامعه بزرگتری می‌شود. به عنوان مثال در دوسالگی کودک علاوه بر لذت بردن از مصاحبت با پدر و مادر، میل به بازی با کودکان دیگر را نیز از خود نشان می‌دهد. فرآیند اجتماعی شدن کودک هیچگاه قطع نمی‌شود، ولی تا سن خاصی که برای عموم افراد یکسان است با سرعت بیشتری ادامه پیدا می‌کند و بعد از آن کندتر می‌شود. در نتیجه فرآیند اصلی اجتماعی شدن کودک به معنای تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از محیط اطراف از بد تولد شروع می‌شود و تا پایان عملکرد مغز ادامه پیدا می‌کند. گفتنی است که پرورش مهارت‌های ارتباطی کودک۱۱ در طول زمان به فرایند اجتماعی شدن آنها کمک می‌کند. 

منبع: فرایند اجتماعی شدن کودک (راهنمای روان‌شناختی)۱۸