برو به محتوای اصلی
سوال
خلاقیت
پویا عبدی
مشاور روانشناس
۲ سال پیش پرسیده شده

ابراز تفکر خلاق کدامند؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

پویا عبدی
مشاور روانشناس

آزادی در ابراز عقاید: در شرایط و موقعیت‌هایی که افراد می‌توانند بدون ترس و اضطراب عقاید خود را آزادانه بیان کنند، خلاقیت بیشتر رشد می‌کنند. برای مثال آزادی در خانواده یکی از شروط پرورش خلاقیت در کودکان می‌باشد.

داشتن فرصت و زمان کافی: اعمال محدودیت زمانی فرد را از عمل خلاقانه باز می‌دارد، چرا که زمان معمولا برای یادگیری اهداف از قبل تعیین شده مشخص می‌شود.

مهم دانستن اشتباهات: آگاهی از اشتباهاتِ خود نقش اساسی در شکل‌گیری تفکر خلاق دارد، چرا که این اشتباهات تفکر شما را رو به جلو هدایت می‌کنند.

اعتماد داشتن به دانش و مهارت‌های شخصی: هنگامی که فرد به خود و توانایی‌هایش اعتماد داشته باشد می‌تواند با تکیه بر آن‌ها چیزهای منحصر به فردی بیافریند. بدون این اعتماد، فرد جرات امتحان راه حل‌های جدید را پیدا نخواهد کرد. در واقع تفکر خلاق نیاز به جرات‌مندی دارد.

منبع: تفکر خلاق | فوائد و راه‌های به دست آوردن تفکر خلاق۱۵۲