برو به محتوای اصلی
ناشناس
سال گذشته پرسیده شده

وظایف حقوقی و قانونی زن در زندگی زناشویی چیست؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

پویا عبدی
مشاور روانشناس

در صورتی که با مشکلات زناشویی برخورد کنید و وارد دادگاه خانواده شوید، قاضی به بررسی انجام یکسری وظایف توسط زن و مرد می‌پردازد و بر اساس آن‌ها رای صادر می‌کند. برخی از وظایف زنان که در دادگاه‌های کشور مورد توجه قرار می‌گیرند به شرح زیر می‌باشند.

1- تمکین نسبت به مرد: معنای این مسئله این است که زن بتواند بنابر انتظارات عرف و آمادگی جسمی و روحی خویش نیازهای جنسی مرد را برآورده کند. در صورتی که زن عذری شرعی یا قانونی داشته باشد انجام این وظیفه از او سلب می‌شود.

2- تبعیت از همسر: تبعیت از شوهر در مورد محل اقامت و مسکن، حق کار کردن و نوع اشتغال. البته بسیاری از مردان قبل از ازدواج، این حقوق را به خود زن واگذار می‌کنند.

3-  تبعیت از نظر همسر: در نظر گرفتن نظر شوهر در مورد خروج از منزل و ورود دیگران به منزل در حد عرف؛ مگر این‌ که برای انجام تکالیف دینی؛ مثل حج واجب و یا برای انجام مداوا یا ماندن در خانه ضرر جانی، بدنی و شرافتی ‌برای زن وجود داشته باشد.

منبع: وظایف زن در زندگی مشترک | وظایف قانونی و اخلاقی زن در خانه۹۱