برو به محتوای اصلی
پویا عبدی
مشاور روانشناس

مجموعه عوامل اجتماعی، جسمی و روحی در ابتلای مردان به افسردگی بعد از زایمان تاثیر دارد:

_ کمبود خواب به دلیل فشارهای کاری و اقتصادی

_ کمبود حمایت اجتماعی و عاطفی از مردان

_ استرس ناشی از تغییراتی که در رابطه با همسر ایجاد می‌شود

_ مشکل در سازگاری با نقش پدر بودن

_ تجربه تولد آسیب‌زا در گذشته

_ سطح بالای انتظارات و توقعات از مردان

منبع: افسردگی بعد از زایمان در مردان۵۹

۲
نمایش سوال