برو به محتوای اصلی
کامران هاشمی
برنامه نویس
۴ سال پیش پرسیده شده

چه ابزارهایی برای تست حمله XSS وجود دارد؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

XSSER:

https://github.com/epsylon/xsser.git۶۹

XSSCon:

https://github.com/menkrep1337/XSSCon.git۶۷

TiDos:

https://github.com/0xInfection/TIDoS-Framework.git۸۱

ابزارهای زیادی هست، بهترین‌شون این‌ها هستند.

پیشنهاد میکنم دستی PayLoadهاتون را بنویسید.