برو به محتوای اصلی
ناشناس

اگر پدر و مادر بین بچه‌ها فرق نذارن، ابدا با خواهر برادر تنی تفاوت ندارد.

من خودم خواهر ناتنی رو بیشتر از خواهر تنی دوست دارم.

۴
نمایش سوال