برو به محتوای اصلی
سوال
پزشکی
ناشناس
۴ سال پیش پرسیده شده

در چه مواردی باید واکسن کزاز زد؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

واکسن(DTP) کزاز جز برنامه روتین واکسیناسیون در دنیا می‌باشد، ولی در یک سری از شرایط نیاز به تزریق مجدد واکسن داریم.

(جدول زیر در نسخه موبایل جواب‌کو به شکل صحیح نمایش داده نمی‌شود)

دوزهای تزریق شده قبلی

زخم* تمیز و جزئی

زخم* کثیف و آلوده

واکسن توکسوئید کزاز

ایمونوگلوبولین 

انسانی کزاز

واکسن توکسوئید کزاز

ایمونوگلوبولین 

انسانی کزاز

بیشتر یا مساوی ۳ دوزتزریق شود[۱]ـــتزریق شود[۲]ـــ
کمتر از ۳ دوز یا نامشخصتزریق شود[۳]ـــتزریق شود[۳]تزریق شود

ـــــــــــــــــــــــ

توضیحات جدول:

* زخم‌‌ها می‌توانند در اثر انواع تروماها و از همه مهم‌تر، گاز گرفتگی توسط حیوانات ایجاد شده باشند.

۱ - در صورتی که از تزریق آخرین دوز ۱۰ سال و یا بیشتر می‌گذرد.

۲ - در صورتی که از تزریق آخرین دوز ۵ سال و یا بیشتر می‌گذرد.

۳ - واکسیناسیون باید کامل صورت گیرد.

منبع: UpToDate۳۸