برو به محتوای اصلی
متاسفانه در حال حاضر امکان ایجاد محتوا در این پورتال وجود ندارد.
سامان احدی ، دیپلم تجربی

این نوع خازن‌ها قطبی هستند یعنی دارای سر مثبت و سر منفی هستند که معمولاً سر منفی بر روی بدنه خازن مشخص شده است و باید دقت کرد که سر منفی و مثبت اشتباه وصل نشوند چون در این صورت مایع الکترولیت داخل آن به گاز تبدیل می‌شود و احتمالاً باعث منفجر شدن خازن می‌شود و یا آن گاز از خازن خارج می‌شود در این صورت ظرفیت خازن تا حد زیادی کم خواهد شد و دیگر خازن به درد نمی‌خورد.

روی خازن الکترولیتی نواری با رنگ روشن با علامت صفر روی خازن الکترولیتی وجود دارد که نشان دهنده این است که این طرف خازن پلاریته منفی دارد و پایه مربوط به قطب منفی خازن مشخص می‌شود.

دقت کنید که پلاریته منفی روی بورد با یک نیم دایره سیاه مشخص می‌شود. برای نصب خازن پلاریته منفی مشخص شده روی بدنه خازن الکترولیتی را با پلاریته منفی مشخص شده روی بورد تطبیق دهید سپس خازن را روی بورد لحیم کنید.

۹
نمایش سوال