برو به محتوای اصلی
مهدی خیری، متخصص موبایل وکامپیوتر

بله، چون اگر زیر گلدان سوراخ نباشد باعث پوسیدگی ریشه می‌شود.

۶
نمایش سوال