برو به محتوای اصلی
متاسفانه در حال حاضر امکان ایجاد محتوا در این پورتال وجود ندارد.
گیم پارت ،

ابتدا باید یک کمپین برگزار کنید و با بودجه مناسب آن را اجرا کنید. سپس تعداد کل افراد به دست آمده و تعداد افراد آشنا شده و مقدار برندسازی تقسیم کنید به دست می‌آید.

سعی کنید از روش‌های کم هزینه مثل تولید کتاب استفاده کنید.

۷
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر گیم پارت