برو به محتوای اصلی
سوال
بیمه
زهرا باغبان
معمار و طراح داخلی
۵ سال پیش پرسیده شده

بیمه اختیاری و بیمه اجباری چه فرقی باهم دارند؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

ناشناس

بر اساس قانون تامین اجتماعی دو دسته بیمه داریم:

  • بیمه‌های خویش فرما: این نوع بیمه به دو دســته تقســیم می‌شود: ۱) بیمه اختیاری ۲) بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد. بیمه اختیاری برای کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی قرار ندارند. متقاضی این نوع بیمه، موظف است خود حق بیمه را در زمان تعیین شده پرداخت نماید.
  • بیمه اجباری: بیمه اجباری شامل تمامی مشمولین قانون کار و کسانی است که در قبال دریافت مزد و حقوق در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌ها مشغول به کارند.

تفاوت‌های که بیمه اختیاری با بیمه اجباری دارد:

  • فرد در بیمه اختیاری کارفرما ندارد بنابراین مزایای قانون کار به آنها تعلق نمی‌گیرد به طور مثال بیمه اختیاری مشمول بیمه بیکاری نمی‌شود.
  • در صورتی که فرد نتواند بیمه اجباری را ادامه دهد و برای اینکه سوابق این افراد بدون استفاده باقی نماند، می‌توانند از بیمه اختیاری استفاده کند.
  • هیچ محدودیتی در دفعات بیمه اختیاری وجود ندارد.
  • در بیمه اختیاری از نظر سنی محدودیت وجود دارد به طوریکه افراد باید دارای حداقل یک ماه سابقه بیمه بوده و زیر ۵۰ سال سن داشته باشند، همچنین زنان خانه‌دار بالای ۴۵ سال نمی‌توانند بیمه اختیاری شوند.
  • نرخ بیمه اختیاری و مشاغل آزاد از بیمه اجباری کمتر است.
  • در بیمه اختیاری متقاضی، حق‌ آن را خود پرداخت میکند و از تعهدات و خدمات سازمان تامین‌ اجتماعی برخوردار میشود.

بیمه بر اساس قانون تامین اجتماعی به دو دسته عمده تقسیم می‌شود:

الف: بیمه اجباری: بیمه اجباری شامل تمامی مشمولین قانون کار و کسانی است که در قبال دریافت مزد و حقوق در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌ها مشغول به کارند.

ب: بیمه‌های خویش فرما: بیمه خویش فرما به دو دســته تقســیم می‌شود: ۱. بیمه اختیاری ۲. بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

بیمه اختیاری برای کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند. متقاضی این نوع بیمه، مستقیما با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است خود حق بیمه را در زمان تعیین شده پرداخت کند.

تفاوت بیمه اجباری با بیمه اختیاری و حرف و مشاغل آزاد

مهمترین تفاوت بیمه اجباری با بیمه‌های خویش‌فرما، همانگونه که از اسم این نوع بیمه مشخص است، به اجباری بودن آن بازمیگردد. این خصوصیت برای بیمه‌های اجباری دارای تبعات و نتایج خاصی است، به نحوی که برای احراز آن فقط وجود رابطه کاری و اشتغال فرد در کارگاه کافی است، حتی اگر حق‌بیمه توسط کارفرما پرداخت نشود.

در این صورت چنانچه کارگری در طول اشتغال نیاز به خدمات تامین‌اجتماعی داشته باشد، در چارچوب قانون میتواند پیگیر حقوق کار و بیمه خود شود. در حالی که در بیمه‌های خویش‌فرما، اجباری در پوشش بیمه‌ای نیست و متقاضی با اختیار و در چارچوب نظام بیمه‌ای خود را تحت پوشش بیمه قرار میدهد.

از طرف دیگر بیمه اجباری مورد حمایت قوانین و مقررات و دولت است و فرد میتواند از حمایت سیستم قضایی و اجرایی کشور بهره‌مند شود. در بیمه خویش‌فرما چنین حمایتی وجود نــدارد ولی از آنجا که در قانون تامین‌اجتماعی به‌صراحت بر اجرای آن تاکید شده، در سطحی کمتر مورد حمایت بخش عمومی قرار میگیرد. در بیمه اختیاری چون کارفرما ندارد بنابراین مزایای قانون کار به آنها تعلق نمی‌گیرد به طور مثال بیمه اختیاری مشمول بیمه بیکاری نمی‌شود به همین دلیل از بحث غرامت دستمزد ایام بیکاری نیز بهره‌مند نمی‌شوند. در بیمه‌هــای خویش‌فرما نیز دولت پرداخت ۳ درصد حق‌بیمه را متعهد شــده و در صورت بروز اختلاف نیز متقاضی میتواند به دیوان عدالت اداری مراجعه و از ســازمان تامین‌اجتماعی شکایت کند، در صورتی که در قراردادهای خصوصی مرجع شکایت محاکم عمومی است.

اطلاعات تکمیلی۸۵