برو به محتوای اصلی
سوال
پزشکی
۳ سال پیش پرسیده شده

واکسن MMR برای چیست؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

واکسن MMR با هدف مقاومت علیه سه بیماری سرخک (Measles)، اوریون (Mumps) و سرخجه (Rubella) تزریق می‌شود.  
طبق پروتکل کشوری، واکسن MMR یک بار در ۱۲ ماهگی و یک بار هم در ۱۸ ماهگی به کودکان تزریق می‌شود.