برو به محتوای اصلی
سوال
خواب
۳ سال پیش پرسیده شده

من چند وقت پیش خواب دیدم مردم و دارم به جسدم نگاه میکنم، به نظرتان تعبیرش چی میتونه باشه؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

دیدن مرگ در خواب به معنی درازتر شدن عمر می‌باشد.

آنلی بیتون می‌گوید:
۱ـ اگر خواب ببینید یکی از اطرافیان شما مرده است، نشانه مقابله با ناامیدی و پریشانی و از هم پاشیدگی است.
۲ـ اگر در خواب خبر مرگ یکی از دوستان یا اقوام خود را بشنوید، نشانه آن است که بزودی درباره دوست یا نزدیکان خبر بدی می‌شنوید.
۳ـ خواب‌هایی که در ارتباط به مرگ یا مردن می‌بینیم، معمولا گمراه‌کننده هستند. بخصوص برای افرادی که در تعبیر خواب ناشی باشند. منبع: آسای۷۲