برو به محتوای اصلی
پویا عبدی
مشاور روانشناس

این جراحی به افراد جوان که فرزند ندارند، توصیه نمی‌شود. از طرف دیگر اگر احتمال این باشد که فرد در آینده فرزند دیگری بخواهد، انجام این عمل معقولانه به نظر نمی‌رسد.

از آن جایی که پس از جراحی احتمال تخریب بافت‌ها و لوله‌های اسپرم‌ساز وجود دارد، در طول زمان ممکن است باروری به طور کلی از بین برود و در نتیجه برای بازگرداندن آن نتوان کاری کرد. در واقع احتمال بازگشت باروری بعد از وازکتومی۱۲۸ کم می‌باشد.

بازگرداندن وازکتومی نیاز به عمل جراحی سخت و پرهزینه‌ای دارد. هر چه از زمان وازکتومی بیشتر گذشته باشد، احتمال بازگشت باروری کمتر می‌شود. بنابراین برای اتخاذ یک چنین تصمیمی بهتر است با دریافت مشاوره خانواده جوانب مختلف آن را بررسی کنید.

۹
نمایش سوال