برو به محتوای اصلی
ناشناس
۴ سال پیش پرسیده شده

دو کلمه effect و affect در زبان انگلیسی چه تفاوت معنایی و کاربردی باهم دارند؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

یلدا احمدی مقدم
کارشناسی مترحمی زبان انگلیسی- مدرس خوشنویسی خط شکسته نستعلیق و نستعلیق- مدرس خوشنویسی انگلیسی در خطوط ایتالیک-گوتیک-کاپرپلیت

به این دسته از کلمات که آوای یکسان دارند، homonym می‌گویند.

کلمه affect در مقولۀ واژگانی فعل به‌معنی تأثیر گذاشتن، اثر کردن، تحت تأثیر قرار دادن است و در مقولۀ واژگانی اسم به‌معنی اثر، تأثیر، در روانشناسی به‌معنی عاطفه، در پزشکی به‌معنی حالت و احساسات در حقوق به‌معنی مختص در جامعه‌شناسی به‌معنی انفعال.

کلمه effect در مقولۀ واژگانی فعل به‌معنی ایجاد کردن، اثر گذاشتن، و به عمل آوردن است و در مقولۀ واژگانی اسم به‌معنی اثر، معلول، مفهوم است. معنی اثر با این این کلمه قابل تأییدتر است.