برو به محتوای اصلی

آیا سایتی هست که تلفظ صحیح کلمات انگلیسی را داشته باشد؟

۱

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید!

محمد غفاری ، مترجم زبان انگلیسی و کارشناس ارشد مطالعات ترجمه

من بیشتر اوقات از سایت Forvo۳۲ استفاده می‌کنم.

۷
یلدا احمدی مقدم ، کارشناسی مترحمی زبان انگلیسی- مدرس خوشنویسی خط شکسته نستعلیق و نستعلیق- مدرس خوشنویسی انگلیسی در خطوط ایتالیک-گوتیک-کاپرپلیت

من هم از سایت https://forvo.com۳۲ استفاده می‌کنم. کتاب فرهنگ گزیده‌ اعلام شرقی در منابع غربی اثر صالح طباطبایی کتاب خوبیست.

البته اگر از دیکشنری‌های معتبر مانند آکسفورد استفاده کنید، بهتر است.

۴
مهدی راش ، عنواین رو باید دور ریخت!
۳