برو به محتوای اصلی

زمان چیست؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید!

تعریف علمی از زمان: فیزیک‌دانان زمان را به عنوان پیشرفت حوادث۲۱۹ از گذشته تا حال حاضر و به آینده تعریف می‌کنند؛ اساسا، اگر یک سیستم بدون تغییر باشد، بی‌انتها است. زمان را می‌توان چهارمین بعد از واقعیت دانست، که برای توصیف وقایع در فضای سه بعدی استفاده می‌شود. این چیزی نیست که ما بتوانیم آن را ببینیم، لمس کنیم یا بچشیم، اما می‌توانیم گذر آن را اندازه‌گیری کنیم.

۶