برو به محتوای اصلی

به نظر شما استیو جابز واقعا اندازه تمام نیروهایش بلد بود؟ 
پس بیشتر بر روی چگونگی مدیریت تمرکز کنین، استیو هم همیشه بهترین‌هارو کنار خودش جمع کرد. 

۶
محمد میرمعزی
سوال در مورد حد اقل هایی صحبت می کنه که حتما استیو جابز هم این حد اقل ها رو داشته
منظور این نیست که مدیر باید اندازه تمام نیروهاش دانش فنی داشته باشه
سوال اینه که آیا فردی که از مسائل فنی سر در نمیاره میتونه نیروی فنی رو مدیریت کنه؟
بنابر این به نظر من جواب شما بیربط هست
نمایش سوال