برو به محتوای اصلی
سهند شکری
مهندس آی‌تی
۳ سال پیش پرسیده شده

آیا افراد ناشنوا می‌توانند گواهی‌نامه رانندگی بگیرند؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

محمد افشار
مدیر سئو علی بابا

بله

ناشناس

مواردی که شنوایی تایید شده و فرد می‌تواند گواهینامه بگیرد:

  • حداکثر افت شنوایی قابل قبول بدون اصلاح در هر گوش تا 40 دسی‌بل، برای گواهینامه رانندگی پایه الف (گروه 3)، پایه ب (گروه 2)، پایه پ (گروه 1و2)، پایه ت (گروه 1 و 2). 
  • در صورت کر بودن کامل یک گوش، حداکثر افت شنوایی قابل قبول با یا بدون اصلاح در گوش بهتر تا 40 دسی‌بل، برای گواهینامه‌های رانندگی پایه الف (گروه 1 و 2) و پایه ب (گروه 1) و ویژه.

موارد ممنوعیت مطلق صدور و تمدید گواهینامه رانندگی:

  • در صورت کر بودن کامل یک گوش و افت شنوایی بیش از 75 دسی‌بل در گوش دیگر، برای گواهینامه‌های رانندگی پایه الف (گروه‌های 1 و 2)، پایه ب (گروه1) و ویژه.
  • افت شنوایی بیش از 75 دسی‌بل در هر دو گوش، برای گواهینامه‌های رانندگی پایه الف (گروه3)، پایه ب (گروه2)، پایه پ (گروه 1 و 2)، پایه ت (گروه‌های 1 و 2).