برو به محتوای اصلی
علی محمدپور ، ICT Security Specialits

رنگ‌ها به چند دسته بر اساس زمان خشک شدن آن‌ها تقسیم می‌شوند.

رنگ‌های ماشینی برای خشک شدن نیاز به حرارت دیدن دارند که این دما در کوره تامین می‌شود برای همین به آن‌ها کوره‌ای گفته می‌شود. ولی سایر رنگ‌ها بصورت "هوا خشک" هستند که در دمای محیط پخت می‌شوند.

۵
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر علی محمدپور