برو به محتوای اصلی
محسن

خیلی از پزشکانی که من دیدم کارتخوان دارند. ولی بعضی پزشکان که ندارند به علت عدم اطمینانی است که بین دولت و جامعه‌ی پزشکی وجود دارد. متأسفانه دولت اثبات کرده که زیاد قابل اطمینان نیست و می‌توان از این لحاظ به پزشکان حق داد. از یک طرف پزشکان هم انتظار دارند که دولت هیچ مالیات و عوارضی از آنها دریافت نکند که اصلا هیچ حقی نمی‌توان به آنها داد. از طرف دیگر دولت فقط نباید از یک یا چند قشر خاص مالیات دریافت کند و باید زیرساخت‌های آنها آنقدر قوی باشد که مالیات از همه ارگان‌ها و شرکت‌ها و افراد دریافت کنند و امکان فرار مالیاتی وجود نداشته باشد. در این مورد باید آنقدر قوانین خوب و جامعی پیاده شود که پزشکان ملزم به استفاده از کارتخوان شوند.

۶
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر محسن