برو به محتوای اصلی
پویا عبدی
مشاور روانشناس

اختلالات افسردگی خود به دو گروه اساسی تقسیم می‌شوند:

1- افسردگی

2- دوقطبی

که خود افسردگی می‌تواند به انواع زیر دسته‌بندی شود:

1- افسردگی اساسی یا عمده

2- افسرده‌خویی

3- اختلال ملال پیش از  قاعدگی

4- اختلال بی نظمی خلقی اخلال گرانه 

5- افسردگی بعد از زایمان 

6- افسردگی سایکوتیک

7- اختلالات خلقی فصلی

8- افسردگی ناشی از مصرف دارو یا بیماری

برای کسب اطلاعات بیشتر انواع افسردگی۱۴۴ را مطالعه کنید.

۱۱
نمایش سوال