برو به محتوای اصلی
کامران هاشمی
برنامه نویس
۴ سال پیش پرسیده شده

چه قوانینی در مورد تنبیه دانش‌آموزان وجود دارد؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

قوانینی که در مورد تنبیه دانش‌آموزان در آئین‌نامه انضباطی مدارس وجود دارد به شرح زیر است:

طبق ماده 74 آئین‌نامه انضباطی مدارس:

کوتاهی و سهل‌انگاری دانش آموزان در مورد انجام دادن تکالیف و وظایف خود، تخلف محسوب می‌شود. در این حالت مدیر مدرسه، شورای مدرسه، معاونان و معلمان وظیفه دارند قبل از آنکه اقدام به تنبیه دانش‌آموز برآیند، در مورد وضع و موقیعت محصل اطلاعات کسب کنند و به دنبال علت و انگیزه این تخلف باشند و سپس نسبت به رفع این علل اقدام نمایند.

طبق ماده 75 آئین‌نامه انضباطی مدارس:

تنبیه باید طوری باشد که توجه محصل به اشتباه خودش جلب شود و زمینه مناسبی را در او ایجاد نماید تا رفتاری مطلوب از خود ارائه دهد. از این رو تنبیه دانش‌آموز باید متکی به یافته‌های علمی و استفاده از الگوهای مناسب تغییر رفتار باشد تا سبب سرپیچی دانش‌آموز و انگیزه بیشتر او در تکرار دوباره آن اشتباه نشود.

چه قوانینی در مورد تنبیه دانش‌آموزان وجود دارد؟

طبق ماده 76 آئین‌نامه انضباطی مدارس:

اگر راهنمایی‌ها و چاره‌جویی‌های تربیتی در دانش‌آموز متخلف تاثیری نداشت، با در نظر گرفتن تمامی جوانب می‌توان یکی از شیوه‌های تنبیه زیر را مورد استفاده قرار داد:

 • به صورت خصوصی به او اخطار شفاهی و تذکر داده شود.
 • در برابر سایر دانش‌آموزان هم‌کلاسی به او اخطار شفاهی و تذکر داده شود.
 • با اطلاع دادن به ولی دانش‌آموز و در صورت وجود کلاس دیگری در همان پایه، کلاس دانش‌آموز تغییر داده شود.
 • به صورت کتبی اخطاری به او داده شود و به ولی دانش‌آموز نیز خبر داده شود.
 • با اطلاع قبلی ولی دانش‌آموز به صورت موقت و حداکثر به مدت 3 روز از مدرسه اخراج شود.
 • به مدرسه دیگری انتقال داده شود.

طبق ماده 77 آئین‌نامه انضباطی مدارس:

هرگونه تنبیه دیگر همچون تنبیه بدنی، توهین، اهانت، در نظر گرفتن تکالیف درسی به عنوان تنبیه ممنوع است و بین دانش‌آموزان نباید در اعمال تنبیهات استثنا و تبعیض قائل شد.

طبق ماده 78 آئین‌نامه انضباطی مدارس:

در مورد تنبیه‌های ماه 76، اعمال بندهای 1 و 2 بر عهده معلم و مربی است. اعمال بند 3 از این تنبیهات برعهده مدیر بوده و بندهای 4 و 5 نیز بعد از اعلام موافقت شورای مدرسه بر عهده مدیر مدرسه خواهد بود. بند 6 این تنبیهات علاوه بر اینکه باید به تایید شورای مدرسه برسد، باید موافقت اداره آموزش و پرورش را نیز داشته باشد در غیر این صورت اعمال آن امکان‌پذیر نخواهد بود.

طبق ماده 79 آئین‌نامه انضباطی مدارس:

در هنرستان‌ها و دبیرستان‌هایی که به سایر سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و مراکز غیر وابسته به آموزش و پرورش تعلق دارند و یا سایر واحدهای آموزشی که منحصر به فرد هستند و یا شبیه به آنها وجود ندارد، انتقال دادن دانش‌آموز متخلف از یک مدرسه به یک مدرسه دیگر امکان‌پذیر نیست. در صورتی که این محصل به تخلف خود ادامه دهد، شورای مدرسه می‌تواند به کسب موافقت از اداره آموزش و پروش نسبته به اخراج آن دانش‌آموز از مدرسه اقدام نماید. اگر لازم باشد که ولی دانش‌آموز در جریان تخلف فرزند خود قرار بگیرد، از قبل باید حساسیت‌های او بررسی شده و با روش اطلاع‌رسانی مناسب و با در نظر گرفتن جانب احتیاط تخلف فرزندش را به اطلاع او رساند.

طبق ماده 80 آئین‌نامه انضباطی مدارس:

اگر دانش‌آموز متخلفی از یک مدرسه به مدرسه‌ای دیگر منتقل شود و در آن مدرسه جدید نیز به این نتیجه برسند که این دانش‌آموز نظم آموزشی و تربیتی را بر هم می‌زند و باعث منحرف شدن و گمراهی بقیه دانش‌آموزان مدرسه می‌شود، با تایید شورای مدرسه و موافقت اداره آموزش و پرورش دانش‌آموز مربوطه ابتدا از حضور در مدارس ناحیه یا منطقه آموزشی مربوطه محروم می‌شود. در ادامه تا مدتی که اداره آموزش و پرورش استان تعیین نمایند، از حضور در کلیه مدارس محروم می‌شود. همچنین از اولیای این دانش‌آموز خواسته می‌شود که بیرون از مدرسه به تعلیم و تربیت فرزند خود بپردازد.

طبق ماده 81 آئین‌نامه انضباطی مدارس:

در مورد اجرای تنبیه‌های انضباطی که در این آیین‌نامه بیان شد باید موارد زیر را در نظر گرفت:

 • تنبیه انضباطی باید روشنگرانه و آگاه کننده باشد.
 • در اعمال تنبیه باید شرایط جسمی، روانی، سنی، خانوادگی و اجتماعی دانش‌آموز را در نظر گرفت.
 • تنبیه باید متناسب با تخلفی باشد که دانش‌آموز انجام داده است و ترتیب و تدریج مناسب در اجرای تنبیه رعایت شود.
 • خیرخواهی و عدم سوء نیت مدرسه برای دانش‌آموز و ولی او بیان شده و روشن شود.
 • بین انجام تخلف و اعمال تنبیه باید فاصله زمانی نزدیک و منطقی وجود داشته باشد.
 • از دانش‌آموز خاطی خواسته شود که تخلف خود را جبران نماید و شیوه‌های جبران تخلف نیز به او ارائه شود.
 • در اعمال تنبیه باید آبروی دانش‌آموز حفظ شود و به جز در موارد ضروری در حضور جمع تنبیه نشود.