برو به محتوای اصلی

در اینماد ثبت کنید و درخواست درگاه مستقیم بدید با توجه به اینکه تراکنش‌هاتون ثبت میشه باید اظهار‌نامه رو هر ساله درست پر کنید و ممکنه بر اساس درآمدتون، مالیات تعلق بگیره (فقط از سایت).

اما اگر در اینماد شرکتتون رو ثبت کنید و درگاه مستقیم نگیرید و به جاش درگاه غیر‌مستقیم مثل زرین پال۱۴ بگیرید، میتونید درآمد‌های سایت رو 0 در نظر بگیرید برای اظهار نامه.

۴
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر مهدی یاورنیا