برو به محتوای اصلی
امید زمانی، کارشناس شبکه

آقایی تو حرم امام رضا (ع) در یک برهه ای در یک شب تصادفا پیش چهار نفر یا سه نفر از علمایی میرود و میگوید بهترین دعا چیست چه در حق خودمان چه دیگران، که هر سه چهار نفر میگن فقط "عاقبت بخیری".

بله واقعا هم همینطوره ...

۲
نمایش سوال