برو به محتوای اصلی
مرتضی نجاری ، متخصص سئو

یک سایت تک صفحه و یا یک سایت یک میلیون صفحه تاثیری در قیمت‌گذاری نخواهد داشت. قیمت‌گذاری بر اساس سختی کلمات کلیدی خواهد بود. ممکن است کلمه کلیدی یک سایت تک صفحه‌ای کلمه (تور) باشد که کلمه بسیار سختی است.

۸
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر مرتضی نجاری