برو به محتوای اصلی
کمک حال ،

شرایط معافیت سربازی، مراحل و مدارک مورد نیاز را می‌توانید در آدرس زیر مطالعه کنید:

شرایط معافیت سربازی۳۵

۵
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر کمک حال