برو به محتوای اصلی
۴ سال پیش پرسیده شده

ویژگی‌های یک دوست خوب چیست؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

زهرا باغبان
معمار و طراح داخلی

دوست خوب اونیه که وقتی کنارشی احساس راحتی کنی، خودت باشی، نگران نباشی که قضاوت بشی، بتونی بهش اعتماد کنی و درد و دل کنی و از مشکلاتت باهاش حرف بزنی و مطمئن باشی شنونده‌ی خوبیه و راز‌هات رو همیشه پیش خودش نگه میداره. 

دوست خوب کسی هست که بهت اعتماد بنفس بده و برای رسیدن به آرزو‌هات و رویاهات کمکت کنه و بهت ایمان داشته باشه. کسی که وقتی پیششی جسورتر و شجاع‌تر باشی. کسی که به پیشرفتت کمک میکنه. 

دوست خوب کسی هست که بهت احساس دوست داشته شدن و مهم بودن رو میده.

از کلیشه‌ها بگذریم... خلاصه میشه؛

بدون چشمداشت و توقع بمونه و نبودن تو رو بخاطر موفقیت‌های آینده‌ات به بودن تو کنارش برای عشق و حال لحظه‌ای ترجیح بده.

مورد ‌اعتماد باشد.

به اعتقادات شما احترام بگذارد.

سوءاستفاده نکند.

دوست خود را تحسین کند.